21,998 downloads - November 30, 2015
We have switched to admin only, please email markwdilley@gmail if you would like to edit.

ปุ่มแก้ไขสากล

From Universal Edit Button

Jump to: navigation, search
Universal Edit Button ปุ่มแก้ไขสากล

 (de) - (en) - (es) - (fi) - (fr) - (id) - (jp) - (ru) - (sv) - (th)

+


ปุ่มแก้ไขสากล

นี่คืออะไร?

Universal Edit Button (ปุ่มแก้ไขสากล) คือไอคอนดินสอสีเขียว ปุ่มแก้ไขสากล บนแถบที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ ที่บอกว่าหน้าเว็บนั้นแก้ไขได้ มันทำหน้าที่เหมือนกับที่ไอคอน "กระจายเสียง" สีส้ม RSS RSS ที่บอกว่ามีฟีด RSS ให้ใช้

หากต้องการเห็นปุ่มแก้ไขสากลบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ติดตั้ง ส่วนขยาย Firefox, (หมายเหตุการติดตั้ง). ในอนาคต เราหวังว่าเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ จะรองรับปุ่มแก้ไขสากลนี้โดยตรง เหมือนกับที่พวกมันรองรับฟีด RSS อย่างในปัจจุบัน

ปุ่มแก้ไขสากล


สำหรับข่าวสารเพิ่มเติม หรือการเข้าร่วม กรุณาดูที่ ศาลาประชาคม
(หน้าดังกล่าวยังโยงไปหาวิธีการใช้ปุ่มบนเว็บไซต์ของคุณ และโปรแกรมเสริม Firefox)

ไซต์ที่มีปุ่มแก้ไขสากล

วิกิ เครื่องวิกิ ฟาร็มวิกิ

To enable your Wiki or site with the UEB, see the Add The Link page.

edit this list

(roughly in implementation order)

wikiHow the how-to manual that you can edit
Ward's wiki, the Portland Pattern Repository the first wiki
WikiIndex a place to help new wiki folk find wiki communities they are interested in
WikiAngela Angela Beesley's (co-founder of Wikia) wiki
FortWiki documents the historical forts, camps and stations that provided security and protection for the U.S. and Canada
AboutUs an editable guide to the Web organized around domain names
Wikimedia Wikipedia, Wiktionary, Wikimedia Commons, and other Wikimedia Foundation Projects
MediaWiki.org the wiki for the open source MediaWiki software which runs this site and many others
Wiki-Translation.com discussing the impact of the wiki phenomenon on the world of translation
TikiWiki CMS/Groupware a WikiEngine & Content Management System (CMS)
Thief Wiki - The Dark Wiki about the critically-acclaimed Thief video-game series.
Kamelopedia a wiki for the Kamel software
Domain Wiki an editable wiki for domain names
MoinMoin 1.7 a WikiEngine
Oddmuse a WikiEngine
pbwiki.com a WikiEngine and Wiki host, Open Source
PhpWiki a wiki about the PHP programming language
Socialtext a wiki host
ArborWiki a hyperlocal collection of information about Ann Arbor, Ypsilanti, and other places in Washtenaw County, Michigan
FanHistory a wiki directory about fandom and its history
TWiki.org a wiki engine
wiki.creativecommons.org a wiki about the Creative Commons family of licenses
pageoftext.com a page on pageoftext.com called universal_edit_button
pageofcreole.com a page on pageofcreole.com called universal_edit_button_creole_style
Agree2 a wiki-like repository of Agreement Templates
JSPWiki sandbox an official feature of JSPWiki 2.8
MindTouch Deki Open source collaboration & integration
DokuWiki a wiki engine
Wikidot wiki hosting
Wikispaces wiki host
PBwiki wiki host
Whole Wheat Radio a wiki for Whole Wheat Radio, a grassroots online radio station originating from Talkeetna, Alaska.
SmallBusiness.com the wiki-resource for small business
Confluence an enterprise wiki
LinuxBasics.org an online community that helps people to get Linux® installed and running
WikiSpielwiese.de using the Plugin for DokuWiki
OpenSocial Directory a free resource for the OpenSocial Community
Wikia a wiki host Note: Wikis hosted at [[wikia:Wikia|Wikia] do not need any changes to work with the UEB.
IkiWiki a wiki compiler, it converts wiki pages into HTML pages suitable for publishing on a website
Nico Nico Pedia(ニコニコ大百科)
XWiki.org both a generic platform for developing collaborative applications using the wiki paradigm and products developed on top of it
Keiki The Free Parenting Guide
Travellerspoint Travel Guide a travelers' guide to the world
ICANNWiki a wiki for the ICANN community
IGI Databank about the IGI video-game series
Comindwork online tools for knowledge-intensive collaboration
Suomencup.net The Definite Guide To Finnish Cup Football
Mahalo.com Human Powered Search
Classic Fantasy & Science Fiction a database of classic fantasy and science fiction stories
Venicewiki.org the city wiki of Venice, Italy
Enciclopedia României the wiki of Romania
WikiPlus(ウィキプラス) Wiki-based CMS to build a business website
ScribbleWiki wiki host
theDIYpal the home improvement site that anyone can add to or edit
Memory Alpha The canon Star Trek wiki
OpenGuides Collaborative city guide project/software
Elektonik wiki More informations about Elektronik (German)
The Domain Wiki the domain site that anyone can add to or edit
Kisimi An open source wiki system that has a few extra features.
SimpleMenteWiki a place to share and discuss experiences about design of better artifacts for people
de-rec-fahrrad.de A Wiki to share information about anything related to bicycles (technical, daily use etc.)
ApocalypseWiki ApocalypseWiki is based on UseModWiki, and is used by sites on http://apocalypse.rulez.org
WikiAnswers Q&A the wiki way
WebwareWiki The Webware Wiki
Foswiki.org a wiki engine
Rucksack a collaborative organization tool
WikkaWiki a WikiEngine
YourWiki a Wiki host
Theopedia Christian wiki
Reformed Word Christian wiki
Envirowiki Australian environment wiki
Foodista.com The Cooking Encyclopedia Everyone Can Edit
The eArt-wikis, kabo-wikis, obm-wikis, odd-wikis The wikis currently in the wiki-net
Wiki4Games a wiki about all video games
WabiSabi Wiki a fast experimental wiki engine
WhatsYour.Name a Universal List of names and name meanings
BattlestarWiki.org largest wiki for every incarnation of Battlestar Galactica and its spinoffs
Dexid.org a collaborative project dedicated to creating a free, unbiased source for detailed product information.
StrategyWiki a wiki for video game walkthroughs and strategy guides
Trac the collaborative web platform for software development (UEB support in version 0.12)
Fundraising-Wiki non-commercial source of information and knowledge about fund-raising in German language.
YdustrWiki This is a wiki from the MMORPG "Dofus"
Ultrastudio.org Curated collection of Java applets, supports building of documented applets by community

แพลตฟอร์มอื่น

edit list
Weblog WordPress plugin
Message Board Toledo Talk, local message board with wiki features
Comparison charts Narabe, ならべて, user editing comparison charts service. English and Japanese versions
Conference CFP Widget Summit, expose a call for proposals page inside schedule and session listings
CMS framework Midgard CMS
Website host Hatena(はてな) - hosting websites widely with wiki-like features, Hatena::Group(はてなグループ), Hatena::Bookmark(はてなブックマーク), Hatena::Diary(はてなダイアリー)
Drupal CMS Available in the Admin Links module
SportsPower (part of active.com) Micro-sites for each high school and college football team
LocalHero LocalHero is is a local search pilot/proof of concept. It is not strictly a wiki but a cross between a CMS and a search engine. It implements universal edit for its self hosted content.
Community Calendar Calagator
Applied Stacks Applied Stacks is a structured wiki (/wiki-database) that allows web developers to share what software components, tools, libraries, frameworks, and languages they've used to build specific websites. For an example entry, see website/An Origami Gallery.
eZ Publish eZ Publish is an open source CMS in PHP, sometimes refereed to as an Enterprise CMF because of it high degree of customize-ability and a flexible, xml based content model witch lets you define new content types and define the way they work with templates, workflows and permission system. Support for Universal Edit Button is currently offered as a patch, and will probably be included in future versions: #015162: Add support for universal edit button

ในข่าว

Contents

edit list

People are talking about the Universal Edit Button:

May, 2011

November, 2009

September, 2009

June, 2009

May, 2009

February, 2009

January, 2009

November, 2008

October, 2008

August, 2008

July, 2008

June, 2008

June 26th, 2008

June 24th, 2008

June 23rd, 2008

June 22nd, 2008

June 21st, 2008

June 20th, 2008

June 19th, 2008


Tweets

via Twitter
tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - re-tweet - tweet - re-tweet - re-re-tweet - re-re-re-tweet - re-re-re-re-tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - re-tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - re-tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - re-tweet - re-re-tweet - re-re-re-tweet - re-re-re-re-tweet - tweet - tweet - tweet - re-tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet - tweet

Other web sightings

(Note: at the top of this page are links to post UEB to many sites)

Personal tools